Ook Zimra staat stil bij wat momenteel leeft in deze coronatijd. We hopen dat iedereen deze tijd goed doorkomt en wensen iedereen veel sterkte!

Op zaterdag 8 maart 2020 mocht Zimra deelnemen aan het concert “Oud polyfoon meets nieuw polyfoon: De mis van Doornik versus Colors” in organisatie van het Nexusfestival. Er werd een opname gemaakt en dit wordt uitgezonden op KLARA op dinsdag 24 maart om 20.00. Veel luistergenot!

Zimra is een autonoom en onafhankelijk concertkoor voor dames die graag musiceren op een hoog niveau en in een hecht vriendschappelijke sfeer.

Het repertoire gaat van de meest klassieke werken tot hedendaagse (film)muziek en ook componisten van eigen bodem krijgen hun verdiende plaats.

De naam Zimra, gekozen door een koorlid, staat voor ‘verheerlijkende melodie’. En ze dekt de volledige lading: we vinden het heerlijk om samen muziek te maken en u daarvan te kunnen laten meegenieten maar we vinden het net zo heerlijk dat een schaterlach in de repetities nooit veraf is. Zelfs niet tijdens de intense voorbereiding voorafgaand aan projecten zoals ons Kerstconcert “In the Bleak Midwinter 2014”, waar we met solisten, bevriende koren en harmonieorkest in zee gingen, of “Zimra Deugd 2015”, “Omnia Sol” in juni 2016, “Saturnia” in juni 2017 en “Zimra Puur” in 2018 waar we bewust en actief op zoek gingen naar de verbinding met andere podiumkunsten. Dat laatste zullen we in de toekomst overigens blijven doen! Ook het Korenfestival ‘Koren zonder Kaf’ in 2016 waar verschillende Izegemse koren de handen in elkaar sloegen, kende veel succes.

De grootste aandacht gaat naar het vocale aspect, naar een gezonde manier van zingen met een bevrijde stem. Notenleer kennen is aangewezen maar niet echt noodzakelijk, willen en graag zingen is onze drijfveer!

Zimra werd opgericht in september 2014 en stond tot november 2018 onder leiding van Wouter Dubois.

Van november 2018 tot juni 2019 fungeerde Annemie Vermote als ad interim dirigente.

We zijn zeer trots dat Diederik Glorieux vanaf 1 september 2019 de nieuwe dirigent is van Dameskoor Zimra.

 

 

 

Westvlaams Dameskoor