Koren zonder Kaf – 31 januari 2016

Koren zonder Kaf Programma

“Koren zonder Kaf” was een initiatief van Bram De Waele, artistiek leider van het Vocaal Ensemble Encore uit Sas van Gent in Nederland.

Telkens musiceren heel wat koren samen, met de bedoeling mekaar beter te leren kennen en tot uitwisseling van ideeën en te komen.

Zimra naam deel op zondag aan de editie die door ging op 30 en 31 januari 2016 in het cultureel centrum “de Halle” in Axel, Nederland, sammen met nog twee andere koren:

– Vocaal Ensemble EnCORe olv. Bram De Waele
– Zangvereniging Terra Sancta olv. Hera Wyckers

Westvlaams Dameskoor