Koren zonder Kaf – 18 maart 2017

“Koren zonder Kaf” was ditmaal een initiatief van Zimra, in samenwerking met andere Izegemse koren:

– het mannenkoor ‘De Kerels’
– het gemengd koor ‘Die Boose’
– het “Jeugdkoor Bosmolens”

Het slotgedeelte werd verzorgd door “Die Verdammte Spielerei”.

Westvlaams Dameskoor